DW B, het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, is na De Gids het oudste literaire tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied. Onder hoofdredactie van Hugo Bousset is DW inmiddels een laboratorium voor de kruisbestuiving van literatuur en andere kunstvormen, zowel op papier als digitaal en met een regelmatig aanbod van podiumactiviteiten. Door literatuur, beeldende kunst, fotografie, architectuur en andere kunsten met elkaar in contact te brengen hoopt het tijdschrift elk van die kunsten tot een voortdurende staat van vernieuwing en verwondering te brengen.

DW is bovendien een van de grootste literaire tijdschriften. In de redactie werken talenten als Arnoud van Adrichem, Charlotte van den Broeck, Elma van Haren, Koen Peeters, Yves Petry, Johan de Boose en Peter Vermeersch mee aan voortdurende kwaliteit, relevantie, revelatie en innovatie.

BESTEL UW ABONNEMENT OP DW B

Het literaire tijdschrift DW B is een creatief laboratorium voor literatuur en de kruisbestuiving met beeldende kunst, fotografie, architectuur, theater, … Het verschijnt vier keer per jaar.

Een abonnement (vier nummers) kost 55 euro, studenten en CJP’ers betalen 45 euro. Losse nummers koop je voor 15 euro. 

Bestel hier uw abonnement!

Wilt u meer doen voor DW B? Dat kan in de vorm van een steunabonnement (vanaf 100 euro). De namen van de steunende abonnees worden achteraan in elk nummer gepubliceerd. Stuur een e-mail naar dwbmagazine [at] gmail [dot] com.

 

VERSCHENEN:

DW B 3 2020
Wat de rattenvanger speelde. Hedendaagse Poolse literatuur

 

De Poolse hedendaagse literatuur leeft en sprankelt. Curatoren JOHAN DE BOOSE, KRIS VAN HEUCKELOM en PETER VERMEERSCH kijken in dit boeknummer van DW B naar het verleden én de toekomst van een indringend en wonderlijk literair landschap. Politiek, maatschappij en historische trauma’s zijn in Polen nooit ver weg. Tegelijkertijd is deze literatuur dubbelzinniger, speelser en raadselachtiger dan ooit.

De drie curatoren presenteren nieuwe teksten van gevestigde waarden als ADAM ZAGAJEWSKI, EWA LIPSKA, RYSZARD KRYNICKI en OLGA TOKARCZUK. Ze brengen ook een ruime selectie aan nieuwe stemmen onder de aandacht, hier voor het eerst in het Nederlands vertaald.

Met gedichten van TOMASZ RÓŻYCKI, EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI, JAKUB KORNHAUSER, JULIA FIEDORCZUK, JUSTYNA BARGIELSKA, JOANNA MUELLER en MARTA PODGÓRNIK.

Verhalen zijn er van SZCZEPAN TWARDOCH, GRAŻYNA PLEBANEK, MAGDALENA TULLI, MAJA WOLNY, JACEK DEHNEL en MIKOŁAJ GRYNBERG.

Plus spannende literaire non-fictie van MARCIN WICHA en MARIUSZ SZCZYGIEL. JOHAN DE BOOSE schrijft over theatermaker TADEUSZ KANTOR. KRIS VAN HEUCKELOM leidt ons met vaste hand door de recente literaire Poolse ontwikkelingen.

FANS VAN DW B

De winnaar van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd 2020 voor fictie is bekend!

Lees hier de volledige tekst van de winnaar Annika van Veen

 

IN DE MEDIA:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde over Het literaire klimaat

"DW B's 'Het literaire klimaat 2010-2019' wordt verplichte kost voor letterkundigen."  

Aldus Aafje de Roest in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Interview door Ine Roox met medecurator Iman Humaydan van Vrouwelijke Arabische stemmen in De Standaard

"Al sinds midden oktober komen woedende Libanezen op straat. Die revolutie kleurt opvallend vrouwelijk. 'We verzetten ons óók tegen de mannelijke dominantie.'"

-

Arjwan al Fayle in FILTER (Tijdschrift voor vertalen) over Vrouwelijke Arabische stemmen

"De vriendelijkste manier om de wereld te ontdekken zonder haar uit te putten, is door literatuur te lezen."

Bedankt, Arjwan Al Fayle, voor de bespreking van DW B's special Vrouwelijke Arabische stemmen in Filter. Tijdschrift over vertalen. Zij sprak met Helge Daniëls, vertaler van de prozateksten, over de uitdagingen van het vertalen uit het Arabisch."

NU ONLINE:

De taal die op je jaagt. Nadia Sels over De hazenklager van Paul Demets

'Hoe groot en onomstotelijk het belang van de milieuproblematiek die meespeelt in deze bundel ook is, en hoezeer die problematiek ook aanzet tot een gedragsverandering, het doet Demets’ virtuoze poëzie geen recht om De hazenklager te herleiden tot een soort klinkklare actuele boodschap.'

 

-

Als Circe poëzie beschrijft. Geertjan de Vugt over Big data van Anne Vegter

'De toekomst is, als we Pasolini mogen geloven, aan de heksen en hun varkens. Beter, en misschien ook veiliger dan een Medea of Circe, is het dan om een nieuwe Anne Vegter te mogen verwelkomen.'

Of ik (N)ergens in de wereld. Barabra Vraipont over Pol Hostes Het lag aan mijn opvoeding

'Hoste speelt in op het interval tussen wat geschreven staat en wat ervan tot stand komt op het toneel. In de eigenlijke enscenering en opvoering van de toneeltekst wil de schrijver niet tussenkomen. Hierdoor ontstaat een open ruimte voor zijn toneelpersonages waarin ze door eerst buiten zichzelf te bestaan, de (tekst)wereld beter tot henzelf zouden kunnen laten doordringen. Deze open en meerstemmige vertelwijze heeft een experimentele uitwerking. Het experimentele karakter van het boek zou weleens de ernst kunnen ondermijnen van wat er wordt verteld.'

-

Zich tand voor tand herinneren. Jens Meijen over Erwin Mortiers De onbevlekte

'De liefde regeert in Mortiers universum; dat weten we onderhand al, maar met dit boek weten we nu misschien iets beter waarom. Dit is zeker geen perfect boek, en je hoeft het zelfs geen goed geconstrueerd of aangenaam geschreven boek te vinden, maar het werk lééft wel.'

-

Littekens van leven. Daan Borloo over Frederik Willem Daems Tekens van leven

'Misschien is de stoeierige en snelle associativiteit van denken, settings en stijlen die Daem in zijn kortverhalen kon belijden, en waar hij zo verdomd goed in is, nog niet helemaal getransponeerd naar zijn werk als romancier. Dat deert voorlopig niet, want hoe dan ook is Daem een blijver, zoals het de meest hardnekkige stamgast betaamt.'

 

Een wereld van publieke opinies. Over Asha Karami's Godface

'Godface imponeert vooral door zijn grote ambitie. De bundel past in het steeds langer wordende rijtje van bundels die ingaan op actuele kwesties, maar als weinig anderen (en vooral als weinig andere debutanten) slaagt Karami erin een omvattend en caleidoscopisch tijdsbeeld te bieden. Ze gaat daarbij de meest fundamentele ervaringen en reflecties niet uit de weg, zoals de discursiviteit en ongrijpbaarheid van identiteit, de complexe verhouding tot de ander of de beangstigende onkenbaarheid van onze (de?) wereld. Dat doet ze bovendien zonder expliciet positie in te nemen, maar door de lezer te wijzen op de contradicties die ons tijdsgewricht zelf in zich draagt.' 

-

Glitter, glamour en onzekerheid. Over de gekmakende millennialwereld van Joost de Vries' Rustig aan, tijger

'Rustig aan, tijger is een ambitieus tijdsdocument over een universum waarin zelfs het beste niet goed genoeg is, waarin sociale media ons tegen elkaar laten concurreren en een voorbeeld van iemand die het beter voor elkaar heeft altijd dichtbij is. De angst niet uniek te zijn mag dan geen primaire levensbedreiging zijn, het kan je maar al te goed in een levenslange houdgreep strikken. Daar kan geen torenhoge ambitie tegenop.'

De man die zichzelf aanviel. Liesbeth D'Hoker over Condities van Thomas Heerma van Voss

'Met Condities, een roman over verval en de vurige wens tot wederopstanding, voegt Thomas Heerma van Voss een nieuwe telg toe aan zijn fictioneel werk. Condities beschrijft de wankele toestand van de protagonist als schrijver, geliefde en zieke. Heerma van Voss geeft in interviews aan dat die ‘conditie’ geïnspireerd is door zijn persoonlijke ziektegeschiedenis, die hij nu omsmeedt tot fictie.'

-

Comments