DW B, het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, is na De Gids het oudste literaire tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied. Onder hoofdredactie van Hugo Bousset is DW inmiddels een laboratorium voor de kruisbestuiving van literatuur en andere kunstvormen, zowel op papier als digitaal en met een regelmatig aanbod van podiumactiviteiten. Door literatuur, beeldende kunst, fotografie, architectuur en andere kunsten met elkaar in contact te brengen hoopt het tijdschrift elk van die kunsten tot een voortdurende staat van vernieuwing en verwondering te brengen.

DW is bovendien een van de grootste literaire tijdschriften. In de redactie werken talenten als Arnoud van Adrichem, Charlotte van den Broeck, Elma van Haren, Koen Peeters, Yves Petry, Johan de Boose en Peter Vermeersch mee aan voortdurende kwaliteit, relevantie, revelatie en innovatie.

BESTEL UW ABONNEMENT OP DW B

Het literaire tijdschrift DW B is een creatief laboratorium voor literatuur en de kruisbestuiving met beeldende kunst, fotografie, architectuur, theater, … Het verschijnt vier keer per jaar.

Een abonnement (vier nummers) kost 55 euro, studenten en CJP’ers betalen 45 euro. Losse nummers koop je voor 15 euro. 

Bestel hier uw abonnement!

Wilt u meer doen voor DW B? Dat kan in de vorm van een steunabonnement (vanaf 100 euro). De namen van de steunende abonnees worden achteraan in elk nummer gepubliceerd. Stuur een e-mail naar dwbmagazine [at] gmail [dot] com.

Abonneer je op jaargang 2021 en je krijgt DW B 2020 4 ‘Altijd was die muur daar’ er gratis bij! Dit eigenzinnige nummer werd samengesteld door de onder het communisme opgegroeide curator en DW B-redacteur Alicja Gescinska en verkent de muur als literair thema. Want een muur beknot en beperkt, maar beschermt evengoed.  

VERSCHENEN:

DW B 1 2021
De Grote Vlaamse Striproman

 

Met de opkomst van de graphic novel is het overduidelijk dat strips niet langer strips zijn. Of men stripromans nu hooguit opgeklopte stripverhalen vindt of de graphic novel beschouwt als een (nieuw) medium, de expansieve groei van dergelijke beeldboeken inzake volume, formaat, teneur (en soms zelfs bombast) is onmiskenbaar.

Maar wat vereist precies zo’n Grote Vlaamse Striproman? Is het een vette pil of net niet? Waarover handelt hij dan, wat moet erin, welke vorm en stijl mag hij krijgen? Of bestaat dat stripboek gewoonweg al?

Curatoren Sébastien Conard en Patrick Bassant legden deze kwesties voor aan enkele kenners én tonen de punctuele, beeldende bijdragen van hedendaagse graphic novelists uit Vlaanderen, Nederland en Franstalig België. Het accent ligt op een aantal jonge, opkomende beeldvertellers, waarmee de hedendaagse verjonging én vervrouwelijking van het beeldverhaal is ingeluid.

Met bijdragen van EphameronMartha VerschaffelSerge BaekenShamisa DebroeyOlivier DeprezMélanie CorreDominique GobletGuido van Driel en vele anderen.

De laureaten van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs: ondek nieuw literair talent!

Anne Provoost, Koen Peeters, Saskia de Coster, Vincent van Meenen,  Erik Spinoy, Leen Huet, Paul Bogaert, Paul Demets en Hans Depelchin. De lijst prijswinnaars van de Interuniversitaire Literaire Prijs van Babylon is indrukwekkend. DW B is al jaren trotse partner van deze literaire prijs. Hoofdredacteur Hugo Bousset en kernredactielid Jens Meijen zetelden in de jury en gingen mee op zoek naar de schrijvers van morgen.

Alle winnende publicaties kan je nalezen in onze rubriek Hors-d'oeuvres. De winnaars krijgen ook een gratis abonnement op DW B.

 

 

 

FANS VAN DW B

NU ONLINE:

Dreigende ondertonen. Thomas Pierrart over Al het blauw van Peter Terrin

Zo wordt Al het blauw geen hapklaar boek maar een intrigerende vertelling. Het stilistische vernuft van Terrin zorgt daarbij voor de blauwe gloed die maakt dat je als lezer na afloop alle minutieus beschreven scènes toch nog graag wat langer wil bekijken. Als je daarmee klaar bent, kijk je alweer uit naar het volgende boek van de auteur, die ook hier weer bewijst dat hij tot de betere Vlaamse schrijvers behoort.

Een gestrekte middelvinger richting gevoeligheidslezers. Impulsieve misogynie in Messentrekkers van Karel De Sadeleer

'Wellicht kunnen we Messentrekkers in die zin lezen als een gestrekte middelvinger richting de sensitivity reader die wellicht in ons allemaal sluimert, en die vandaag de dag meer dan ooit de kans krijgt met gefronste wenkbrauwen en geheven vinger de ogen over de pagina’s te laten gaan. En toch: hoe fijn zou het zijn als met die parade aan spleetjes een dieper gedachtegoed werd blootgelegd, waardoor al die vrouwonvriendelijkheid enigszins gerechtvaardigd is. Het antwoord had misschien kunnen liggen in de ‘cocktail van autobiografie, familiegeschiedenis, politieke beschouwing en nomadenverhaal’ die De Sadeleers debuut in de ogen van Kort is: een meer uitgebalanceerde mix had Messentrekkers goed gedaan.'

Vluchten of blijven? Barbara Fraipont over Anne van den Dools Vluchthaven

'Aan het begin van Vluchthaven, de tweede roman van de Nederlandse schrijfster Anne van den Dool, bekroop me een zeer herkenbaar gevoel: het ‘niet-van-hier-zijn’ dat elke toerist of globetrotter in een vreemd en ver land ooit wel eens heeft ervaren en voor de locals probeert te verbergen.'

Varen op de mist. Bart Vervaeck over De wolkendragers van Peter Holvoet-Hanssen

'Of het nu boven-, onder- of tegenstroom is, de lyrische bewegingen van Holvoet-Hanssen zijn allemaal even onvoorspelbaar en indrukwekkend. Elk gedicht vonkt en staat onder stroom.'

 

 

-

Het tijdperk van de eenzaamheid. Sven Vitse over Het boek van alle angsten en Harpie

'Koopmans knappe synthese van politieke kwesties als klimaat, mannelijkheid en dataficering heeft deze eenzaamheid als brandpunt. Ik kan er niet precies de vinger opleggen waarom Harpie me raakt – me ontroert en tegelijk hard in mijn gezicht slaat – terwijl Het boek van alle angsten ondanks zijn rijke thematiek wat verder van me af blijft staan.'

De wereld als waan en wonder. Liesbeth D'Hoker over Wildevrouw van Jeroen Olyslaegers

'Wie ervoor openstaat en bereid is erin te geloven, kent het gevoel tekens te ontvangen zonder ze te begrijpen. De nuchtere lezer hoeft echter niets te missen, want Olyslaegers verbeeldt en deelt dat mysterie. Wildevrouw maakt je als lezer deel van een schouwtoneel waarnaar je wil blijven kijken, zonder het helemaal te vatten: ‘(…) een hopeloos verlangen bleef. Het zong gelijk een vrouw in een taal die ik niet begreep.’'

Snakken naar genade. Siebe Bluijs over Op weg naar De Hartz

'Door de passages die zich in het heden van de roman afspelen weten we dat Ewout zich uiteindelijk weet los te scheuren van zijn bedenkelijke leermeester. Het verhaal van de terugblik stevent af op een apotheose waarin het door Somsen opgezette kaartenhuis eindelijk ineenstort. De Ewout die uit de ruïnes tevoorschijn komt is terug bij af en gaat nog meer dan voorheen gebroken door het leven. Het is te hopen dat we hem terug zien in een volgend deel van deze weergaloze cyclus.

 
 
 
 

-

Elke grens overwoekerd. Daan Borloo over Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld

'Misschien is dit boek, veel meer dan het eenzijdig gerepresenteerde relaas van een verboden relatie, een veelzijdig pleidooi voor die andere vorm van ‘grensoverschrijdend’ gedrag, namelijk een onbegrensde levensvisie die lenig is en laat zijn. Zoals de botten van een jong veulen. Vanuit die optiek is dit boek (en dit stuk) wel degelijk ‘VOOR JOU’ geschreven, omdat ‘jij’ en ‘ik’ uiteindelijk niets anders kunnen doen dan samenvallen.'

De winnaar van de Editio Debutantenschrijfwedstrijd 2020 voor fictie is bekend!

Lees hier de volledige tekst van de winnaar Annika van Veen

 

IN DE MEDIA:

Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde over Het literaire klimaat

"DW B's 'Het literaire klimaat 2010-2019' wordt verplichte kost voor letterkundigen."  

Aldus Aafje de Roest in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Interview door Ine Roox met medecurator Iman Humaydan van Vrouwelijke Arabische stemmen in De Standaard

"Al sinds midden oktober komen woedende Libanezen op straat. Die revolutie kleurt opvallend vrouwelijk. 'We verzetten ons óók tegen de mannelijke dominantie.'"

-

Arjwan al Fayle in FILTER (Tijdschrift voor vertalen) over Vrouwelijke Arabische stemmen

"De vriendelijkste manier om de wereld te ontdekken zonder haar uit te putten, is door literatuur te lezen."

Bedankt, Arjwan Al Fayle, voor de bespreking van DW B's special Vrouwelijke Arabische stemmen in Filter. Tijdschrift over vertalen. Zij sprak met Helge Daniëls, vertaler van de prozateksten, over de uitdagingen van het vertalen uit het Arabisch."