DW B 2019 3: Het literair klimaat 2010-2019

VOORWOORD

In de 21e eeuw is de periode van de grote literaire bewegingen én stromingen voorbij, zo hoor je wel eens rondzingen. Geen poëticale of polemische schermutselingen maar maatschappelijke discussies beheersen mee het literair klimaat van vandaag, zeggen anderen. Liever dan onder elkaar over literatuur te debatteren, zoeken auteurs hun positie en identiteit in de wereld buiten het boek.

Hoe heeft de Nederlandstalige literatuur zich tussen 2010 en 2019 ontwikkeld, in een cultuur die steeds dieper beïnvloed wordt door andere media en door het vrijemarktmodel? Hoe stellen de jonge auteurs van dit moment hun kompas af om in dit landschap te navigeren? Wat is de relatie tussen commercie en literatuur bij de intrede van Griet Op de Beeck? Welke impact had de oprichting van Das Magazin? En wie zijn de beste millennialdebutanten?

Het literair klimaat 2010-2019 presenteert in tien essays voor het eerst een overzicht van toonaangevende ontwikkelingen in de Nederlandstalige literatuur van dit decennium. De samenstellers zijn LAURENS HAM en SVEN VITSE. Met bijdragen van onder meer GEERT BUELENS, JEROEN DERA, SANDER BAX, YRA VAN DIJK en ESTHER OP DE BEEK.

IN DEZE EDITIE

 

     

Het literair klimaat 2010-2019

Laurens Ham & Sven Vitse ------   -------- Het literair klimaat 2010-2019: een inleiding
Laurens Ham   2010   Kunstenaars protesteren tegen cultuurbezuinigingen tijdens de Schreeuw om Cultuur
Sven Vitse   2011   Het nulnummer van Das Magazin verschijnt
Kila van der Starre   2012   Tim Hofman post voor het eerst een gedicht op Instagram
Sander Bax   2013   Griet Op de Beeck publiceert haar debuut Vele hemels boven de zevende
Esther Op de Beek & Yra van Dijk   2014   Niña Weijers en Nina Polak: een nieuwe generatie auteurs maakt naam
Geert Buelens   2015   Jef Geeraerts wordt opgenomen in de Vlaamse canon
Anne Sluijs   2016   Vlaanderen en Nederland zijn gastland op de Frankfurter Buchmesse
Jeroen Dera   2017   Hannah van Binsbergen is de winnares van de VSB Poëzieprijs
Saskia Pieterse   2018   Stichting CPNB lanceert De moeder de vrouw als thema van de Boekenweek
Fiep van Bodegom   2019   Het proza van de jaren 2010 blikt vooruit op de toekomst