Literaire kritieken

Vanaf het voorjaar van 2017 positioneert DW B zich nog steviger middenin het literaire debat. We blijven inzetten op gedegen teksten waarin critici de tijd nemen en de ruimte krijgen om zich op geheel eigen wijze te verhouden tot belangrijke literaire werken. Er is maar één verschil met het verleden: we drukken de kritieken niet meer af op papier maar plaatsen ze direct online op www.dwb.be. Zo zingt DW B ook digitaal mee in het polyfone koor dat de literaire kritiek is - met haar eigen, voldragen stem.

 

Voor de literaire kritieken die voor 2017 in de DW zijn verschenen kunt u terecht op de archiefwebsite.

Volg daarvoor deze link: dwbarchief.be

 

 


 

 

Hannah Roels: Pygmalion in Brussel

Auteur: Hugo Bousset - juni 2017

Hannah Roels, Het portret, Prometheus, Amsterdam, 2017.

Download deze tekst in pdf hier

Parallel met de onbetwistbare toevloed van vrouwelijk romantalent in de actuele literatuur uit Nederland is er in Vlaanderen – na Lize Spit – ook een nieuw en belangrijk debuut opgedoken: Hannah Roels, een verfijnde en kwetsbare schrijfster die me zeer heeft bekoord. Haar eerste, pas verschenen roman Het portret komt qua thematiek én niveau in de buurt van het meesterwerk van Patricia de Martelaere, De schilder en zijn model (1989), en van het onderschatte Een sierlijke duik (1993) van Marie Kessels. Drie repetitieve, muzikale romans, die de gecompliceerde relatie tussen de schilder en zijn vrouwelijk model thematiseren.

Ilja Leonard Pfeijffers essays in narcistische levenskunst

Auteur: Lars Bernaerts - juni 2017

Ilja Leonard Pfeijffer, Brieven uit Genua, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2016. 

Download deze tekst in pdf hier

Ilja Leonard Pfeijffer is de jongleur die erin slaagt alle bijlen – ja bijlen, want er staat iets op het spel – voortdurend in de lucht te houden. Hij doet dat met veel branie en kennelijk moeiteloos. In zijn teksten gebeurt er veel, in verschillende betekenislagen tegelijk. Zijn werken compliceren tegelijk metafictionele, esthetische, poëticale, filosofische en politieke kwesties. Met gevaarlijke buitelingen, die al in de taal zelf beginnen, doet Pfeijffer lezers bovendien geloven dat ze zes bijlen zien terwijl hij er maar drie opgooit.

'Je geluk moet je verdienen.' Mannelijkheid en herinneringscultuur in 'De laatste oorlog'

Auteur: Sven Vitse - juni 2017

Daan Heerma van Voss, De laatste oorlog, Querido, Amsterdam/Antwerpen, 2016.

Download deze tekst in pdf hier

 

Een ambitieuze en indrukwekkende roman over de Tweede Wereldoorlog als ijkpunt in de morele verwarring van de eenentwintigste eeuw. Zo luidt het oordeel van zowel NRC Handelsblad als De Volkskrant over De laatste oorlog (2016), het meest recente boek van Daan Heerma van Voss (1986). Beide recensenten maken echter een gelijkluidende kanttekening: de roman mist focus en eenheid.

Arrangementen. Over het 'Koor' van Peter Verhelst

Auteur: Jeroen Dera - juni 2017

Peter Verhelst, Koor, De Bezige Bij, Amsterdam, 2017. 

Download deze tekst in pdf hier

 

Het is zo langzamerhand een topos Peter Verhelst aan te duiden als een herrezen dichter. Na de publicatie van zijn bundel Verhemelte (1996), die zich zó loszong uit het keurslijf van de poëtische conventies dat hij min of meer implodeerde, publiceerde Verhelst in 1997 een reeks gedichten in De Revisor waarin hij suggereerde dat hij als dichter overleden was. De bijdrage was per slot van rekening voorzien van de doorgehaalde naam van haar maker, inclusief een soort tombe-inscriptie: ‘* 1987 - † 1997’. Vanzelfsprekend was Verhelsts zogenaamde overlijdensadvertentie een volstrekt paradoxale daad.

Het krimpende hart van de gemeenschap

Auteur: Bart Vervaeck - juni 2017

Marc Reugebrink, Het huis van de zalmen, Querido, Amsterdam, 2017.

Download deze tekst in pdf hier

Na het postmoderne zwerven is de mainstream Nederlandstalige roman teruggekeerd naar huis. Niet alleen gaan de meeste hedendaagse romans over de herkenbare Vlaamse en Nederlandse realiteit van nu, ze gebruiken ook vaak het huis en het gezin als decor én kern van een familieverhaal. Waren die verhalen in de goede oude tijd toonbeelden van rust en vrede, dan zijn ze nu vaak symptomen van een ontregelde maatschappij. Meer dan eens heeft dat huis iets unheimlichs, een vreselijk geheim, een stille terreur, bijvoorbeeld in een bestseller als Het smelt (2016) van Lize Spit.

Huilen met Huff en Hofstede

Auteur: Sven Vitse - mei 2017

Bregje Hofstede, De herontdekking van het lichaam, Uitgeverij Cossee, Amsterdam, 2016.

Philip Huff, Het verdriet van anderen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2015.

Dowload deze tekst in pdf hier

Jonge wolven XVI: Literaire determinisme. Over de cultuuranalyse van Hanna Bervoets' 'Ivanov'.

Auteur: Roel SmeetsLucas van der Deijl - mei 2017

Hanna BervoetsIvanov, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam, 2016.

Download deze tekst in pdf hier 

Beste wolven,

Comments