Tomas Vanheste in Ons Erfdeel over 'Het literair klimaat 2010-2019'

'Eenvoudig is het niet, de tijdsgeest vangen in een net van woorden. Nog lastiger is die opdracht als je je nog midden in het strijdgewoel bevindt van het tijdvak dat je wil kenschetsen. Geprezen zij daarom de moed van de redactie van het literair-culturele tijdschrift DW B'

'Dit themanummer van DW B [...] wekt uiteindelijk een weldadig geloof in de samenhang en vitaliteit van de hedendaagse laaglandse literatuur. Graag steek ik het daarom als een koopman omhoog.'

https://www.de-lage-landen.com/article/de-laaglandse-literatuur-van-nu-leeft-tijdschrift-dwb-vat-de-literaire-jaren-2010-2019-samen