DW B 2021 1: DE GROTE VLAAMSE STRIPROMAN 

 

DE GROTE VLAAMSE STRIPROMAN, bestaat die wel?

Met de opkomst van de graphic novel is het overduidelijk dat strips niet langer strips zijn. Of men stripromans nu hooguit opgeklopte stripverhalen vindt of de graphic novel beschouwt als een (nieuw) medium, de expansieve groei van dergelijke beeldboeken inzake volume, formaat, teneur (en soms zelfs bombast) is onmiskenbaar.

Maar wat vereist precies zo’n Grote Vlaamse Striproman? Is het een vette pil of net niet? Waarover handelt hij dan, wat moet erin, welke vorm en stijl mag hij krijgen? Of bestaat dat stripboek gewoonweg al?

Curatoren Sébastien Conard en Patrick Bassant legden deze kwesties voor aan enkele kenners én tonen de punctuele, beeldende bijdragen van hedendaagse graphic novelists uit Vlaanderen, Nederland en Franstalig België. Het accent ligt op een aantal jonge, opkomende beeldvertellers, waarmee de hedendaagse verjonging én vervrouwelijking van het beeldverhaal is ingeluid.

Met bijdragen van Ephameron, Martha Verschaffel, Serge Baeken, Shamisa Debroey, Olivier Deprez, Mélanie Corre, Dominique Goblet, Guido van Driel en vele anderen.

IN DEZE EDITIE

 

 

 

DE GROTE VLAAMSE STRIPROMAN

 

Dominique Goblet

              Omslagwikkel

Ephameron 

  Frontcover

 

Gerard Herman

 

Zonder titel 

Sébastien Conard

& Patrick Bassant 

 

In de larvenstaat. Inleiding op

'De Grote Vlaamse Striproman'

Sébastien Conard

 

In Vlaanderen, alles goed

Shamisa Debroey

 

Zonder titel 

 

Benoît Crucifix

 

Kleine strips en grote boeken 

Coralie Laudelout

 

Ons Nest 

Mélanie Corre

 

Zonder titel 

 

Charlotte Pylyser 

 

Hoe ‘Vlaams’ is de [grote, kleine] 

Vlaamse graphic novel?

Olivier Deprez

& Roby Comblain

 

HOLZ

 

Serge Baeken  

Full Circle 

 

Sébastien Conard  

Strips, realisme en neotenie 

Christophe Poot  

De nieuwe gebedenboeken 

Naninga Lens  

Zonder titel 

 

Peter Moerenhout  

De Grote Vlaamse Strip(roman) 

Guido van Driel  

In Hollandia Suburbia 

Sara Mertens  

Zonder titel 

 

Kurt Snoekx 

Trage rit naar (n)ergens. Schoorvoetend 

naar het beeldverhaal in zeven bewegingen

Martha Verschaffel  

Zijn vacht

Erin La Cour 

& Rik Spanjers

 

 

Vluchtlijnen. Een herpositionering van 

de Nederlandse strip in (inter)nationaal

perspectief

 

Dace Sietiņa 

 

Sudarium Universum de Flandria 

Jan Baetens

 

G?V?S? 

 

[...] 

Elma van Haren  

Gedichten

Bart Meuleman  

Vroeger was ik dichter 

Anneke Brassinga  

Gedichten

Melani Reumers  

Beenderwerk

Anne Louïse

van den Dool

 

Gedichten 

Lucas Hüsgen  

Waar ben ik, als ik luister naar jou, Sciarrino? 

Bob vanden Broeck  

Drie brieven

Mona Thijs  

Just around the corner 

Max Temmerman  

Het geloof 

Vincent van Meenen  

Gedichten 

 

Comments